JEROEN KWAAITAAL

Secretaris

LUKE DISNEY

Voorzitter

WIM BOS

Penningmeester

Ondernemingsplan
Beloningsbeleid

Het Stadsklooster wordt ondersteund door het Initiatievenfonds Utrecht.