HISTORIE STADSKLOOSTER (ANTONIUSKERK)

Achtergrond & motivatie

Rondom de Antoniuskerk is begin 1900 de wijk Lombok gebouwd. Het gebouw stond en staat letterlijk en figuurlijk in het hart van Lombok. Al meer dan een eeuw kwamen mensen er samen vanuit een katholieke inspiratie, om te bidden, stil te zijn, een kaarsje te branden, te zingen, verhalen door te geven, de belangrijke momenten in het leven te vieren en zorg te hebben voor elkaar en voor de wijk. De kerk was een bruisend hart, maar het is er in de loop der jaren door secularisatie steeds stiller geworden. De oorspronkelijke gebruikers vergrijsden en het gebouw werd steeds meer een lege plek.

 

Het Parochiebestuur besloot om vijf van haar zes kerken in Utrecht te verkopen. De Antoniuskerk stond ook op de verkooplijst. Als er niks gedaan werd, zou de kerk waarschijnlijk verkocht worden aan een projectontwikkelaar, die de kerk op slot doet in afwachting op een verandering van het bestemmingsplan, om er vervolgens woningen in te bouwen. De kerk zou dan definitief haar centrale plek in de wijk verloren hebben. Een groep mensen uit de buurt en van de kerk besloten echter de handen ineen te slaan om de Antoniuskerk de plek teruggeven die ze altijd heeft gehad: het kloppende hart van Lombok en een plek van stilte in de hectiek van de stad. De exclusief religieuze programmering van de kerk hield veel mensen tegen zich ermee te verbinden. Vandaar het idee van een Stadsklooster waarbij vastgehouden kon worden aan de kernwaarden van het begin, maar zonder specifiek religieus oogmerk. Op deze manier kreeg de Antoniuskerk een tweede leven onder de naam Stadsklooster Utrecht.

 

Het Stadsklooster Utrecht is een welkom en open thuis, een inspirerende plek van aandacht, verwondering, verstilling en verbinding, op religieus en spiritueel, cultureel, creatief, maatschappelijk en ecologisch vlak. Zo blijft het gebouw de centrale plek voor aandacht en verbinding in de wijk Lombok en omgeving vol inspirerende, maatschappelijke, sociale, culturele, creatieve en ecologische activiteiten.